Nauja Daumanto Kirilausko kompaktinė plokštelė „9 Beethoven piano sonatas“

Daiva Tamošaitytė

LIETUVIŲ MUZIKA TĖVYNĖJE IR SVETUR

Lietuvos muzikai garsėja visame pasaulyje profesiniais pasiekimais, dirba operų solistais, dirigentais, simfoninių ir kamerinių orkestrų meno vadovais ir koncertmeisteriais, dėsto muzikos akademijose, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose. Lietuvių kompozitorių muzika skamba vis plačiau, o jaunieji kūrėjai bei atlikėjai garsiausiose scenose skina ne vieną prestižinį apdovanojimą. Pažindinti skaitytoją su garsiais muzikos pasaulio vardais sumaniau pradėti nuo vieno iš savičiausių ir geriausių vidurinės kartos Lietuvos pianistų, mat pasitaikė puiki proga: šių metų balandžio 22 dieną Vilniuje naujai duris atvėrusiame „Steinway&Sons“ fortepijonų prekybos salone (J. Basanavičiaus g. 41) muzikologė dr. Vytautė Markeliūnienė kartu su Daumantu Kirilausku, kuris paskambino Ludwigo van Beethoveno kūrinių, pristatė naują, jau aštuntą ir net trigubą šio pianisto kompaktinių plokštelių rinkinį.

Beethoven viršiukas 3

Lietuvos teatro ir muzikos akademijos dėstytojas Daumantas Kirilauskas yra ne tik klasikos, bet ir džiazo, naujų muzikos krypčių gerbėjas, dažnai – pirmasis šiuolaikinių kūrinių atlikėjas, jam dedikuota nemaža opusų, jie įtraukiami į kolektyvinius Lietuvos muziką reprezentuojančius garso leidinius. Šis pianistas – mūsų fortepijono meno pasaulio autoritetas, savotiškas sąžinės balsas, susiformavęs tarsi „savaime“ dėl didelio reiklumo sau, darbštumo, principingumo ir asmenybės vientisumo. Viską pasiekęs dideliu triūsu ir talentu, kurį išskleidė puikūs lietuvių pedagogai bei viena geriausių fortepijono mokyklų Austrijoje, Daumantas man yra simbolis ateities lietuvio ir idėjos, kad galima išvykti studijuoti į užsienį, o pasiektus rezultatus ir gyvenimą paskirti savo profesijai grįžus į Tėvynę, į Lietuvą, nepaisant čia didėjančios konkurencijos ar gerokai menkesnės medžiaginės gerovės… Savo įrašus, kuriuose skamba Carlo Vine, Miklóso Maroso, Fryderiko Chopino, Sergejaus Prokofjevo, Lioro Navoko, Johano Sebastiano Bacho ir kitų kompozitorių kūryba, jis taip pat leidžia Lietuvoje, bendradarbiaudamas su Arūno Zujaus vadovaujama garso įrašų studija (pirmuosius du diskus išleido Lietuvos radijas). Žinodama, kad Daumantas nestokoja humoro ir turi ką pasakyti, tikiuosi, jog jis (žinoma, pelnęs mėnraščio skaitytojų simpatijas) pats daug ką papasakos apie save (pavyzdžiui, apie slidinėjimo pergales Lietuvos žiemos trasose) ir savo elitinę profesiją „Pasaulio lietuvio“ puslapiuose ateityje, kol kas siūlau įsigyti ir pasiklausyti jo atliekamos muzikos, pašvęstos savo mylimai Mamai Zitai.

2014-03-01 7 foto-D.Matvejevas_®

Daumantas Kirilauskas. Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Iš CD anotacijos (tekstas – šio str. autorės): „Iškilus lietuvių ir vokiečių pianistinės mokyklos atstovas Daumantas Kirilauskas (g. 1972) baigė M. K. Čiurlionio menų mokyklą, trejus metus mokėsi LMTA Liucijos Drąsutienės klasėje (1984–1994), studijas tęsė Karlo Heinzo Kämmerlingo klasėje, Zalcburgo Mozarteume, kurį baigė su pagyrimu (1994–2000). Jis yra daugelio nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatas, apdovanotas Austrijos kultūros ministerijos premija (2000), prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo raštu (2005).

Ludwigo van Beethoveno fortepijoninė kūryba užima ypatingą vietą pianisto gyvenime ir repertuare. Zalcburge pažadinta meilė genialiam kompozitoriui skatina nuolatos gilintis į jo muziką, kurioje, pasak D. Kirilausko, „skamba visa žmonijos gyvavimo istorija“. Beethoveno sonatose atlikėjas žvelgia į vidines gelmes, kuriose slypi klasikinio meno esmė, nepriklausoma nuo išorinio pasaulio. Šis įsitikinimas lemia intymų ir jautrų santykį su kūrėju. Beethoveno kūrinius fortepijonui, tarp jų ir įtrauktus į šį leidinį, pianistas dažnai skambina koncertų salėse, o kiekviena premjera žymi naują kūrybos etapą.

091212_VMVB_013 (1)

Daumantas Kirilauskas. Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

D. Kirilausko interpretacija imponuoja atida tekstui, niuansuota agogika bei aiškiai artikuliuojamais štrichais (šalia charakteringų trumpų girdime ir paties kompozitoriaus pageidautą ypatingą legato), individualiu tušė ir dainingu tembru, logišku kūrinio dėstymu. Visus elementus sujungia nepriekaištingas visumos pajautimas. Skaidrų, lemtingų konfliktų dar nenutviekstą Beethoveno muzikinį peizažą pianistas šiose sonatose tapo nuosekliai sekdamas klavyrą, virtuozinę techniką pajungdamas muzikinei minčiai, šviesiam, vietomis (ypač lėtosiose dalyse) jau tragiškam arba į metafizinius apmąstymus pakilusiam pasauliui. Čia jis žarsto Beethoveno išmonę, žaismę, netikėtus posūkius, iškalbingas pauzes, atveria subtilius pusbalsiu ištariamus jausmus, gyvai perteikia gyvenimo džiaugsmą. Atlikimo kultūra, stilingumas, išlygintas garsas, puiki jo kokybė ir visu grožiu skambantis daugiamatis faktūros audinys – tai bruožai, kurie D. Kirilausko įrašus leidžia priskirti prie etaloninių.“

Daugiau sužinoti apie Daumantą Kirilauską – jo tinklalapyje www.daumantaskirilauskas.com

Malonios pažinties!

Daiva Tamošaitytė

Daiva Tamošaitytė_PL

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

www.pasauliolietuvis.lt

srt