Nacionalinis konkursas Lietuvos istorijos žinovas

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (toliau -LIMA) jau šeštą kartą kviečia dalyvauti konkurse Lietuvos istorijos žinovas.  Konkursu siekiama puoselėti Lietuvos valstybės istorinę atmintį, ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe, prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, skatinti visuomenės bendruomeniškumą, drauge paminint Lietuvai svarbią šią dieną. 

Visa informacija apie konkursą skelbiama LIMA interneto  tinklalapyje http://www.istorijosmokytojai.lt

Konkursą organizuoja ir vykdo Konkurso organizacinis komitetas ir vietose įsteigti organizaciniai komitetai. Vietos organizacinius komitetus gali įsteigti įvairios Lietuvos Respublikos  valstybinės institucijos ir visuomeninės organizacijos, švietimo įstaigos, įmonės bei užsienio lietuvių bendruomenės.

Lietuvius, gyvenančius užsienyje, kviečiame steigti vietos organizacinius komitetus ir iki vasario 12 dienos (imtinai) registruotis www.istorijosmokytojai.lt (registruokite vietos organizacinį komitetą čia: http://bit.ly/LIZ2020komitetai ) Užsienio lietuvių organizaciniai komitetai gali vykdyti savarankišką dalyvių registraciją.

Lietuviams, gyvenantiems užsienyje, sudaroma galimybė konkursą vykdyti vasario 14 – 16 dienomis jiems patogiu metu.

Užsiregistravusiems vietos organizaciniams komitetams į registracijos metu nurodytą elektroninį paštą vasario 13 d. atsiųsime užduotį (klausimus) su pasirenkamais atsakymais  ir vertinimo instrukciją su atsakymais.

LINKIME DRAUGE PATIRTI LIETUVOS ISTORIJOS PAŽINIMO DŽIAUGSMĄ!