MINSKE – LIETUVIŠKAI VYSKUPO METROPOLITO PALAIMINTI ŠV. VELYKŲ MARGUČIAI IR VALGIAI

Šv.Trejybės katalikų bažnyčioje Minske kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį vyksta Šv.Mišios lietuvių kalba, kurias lietuvių kalba aukoja kunigas Michailas Bubenas. Į jas daugiausiai ir ateina Minsko lietuvių susivienijimo “Vytis” nariai, kiti Minske gyvenantys tautiečiai, bet Šv.Mišios visada atviros tiems, kurie lankosi maldos namuose sekmadieniais 14 val. 30 min.

minsko velykos 2015 003

Arkivyksupas metropolitas Tadeušas Kondrusevičius Minsko lietuviams laimina Šv.Velykų valgius. 2015. Aleksandros Ščiglinskos nuotrauka.

Šį kartą Minsko lietuviai į taip pat ir Šv.Roko ant Aukso kalno vadinamą neogotinę bažnyčią rinkosi šeštadienį, balandžio 4 d., kurie svarbiausios katalikams šventės proga sulaukė garbaus svečio – Minsko ir Mogiliovo metropolito, arkivyskupo Tadeušas Kondrusevičius. Jis aukojo Šv. Mišias lietuvių kalba, pirmą kartą Minsko lietuviams pašventino Šv.Velykų valgius, pasakė sveikinimus ir palinkėjimus Prisikėlimo šventės proga visiems susirinkusiems lietuvių ir baltarusių kalbomis.

minsko velykos 2015 001

Minsko lietuviai. 2015. Aleksandros Ščiglinskos nuotrauka.

 

Alfridas Keršys, Minsko lietuvių susivienijimas “Vytis”