Lituanistinės mokyklos kviečiamos dalyvauti projekte „Lietuva mano širdyje“

Lietuvos ŠMM ir JAV LB Švietimo tarybos projektas „Lietuva mano širdyje“ yra skirtas pristatyti viso pasaulio lituanistinėms mokykloms ir pravesti mokyklose piešinių konkursą šia tema.

Mokiniai piešia Lietuvą, tėvų ir senelių gimtinę, istorines vietas. Atrinktus 4 įvairių mokinių grupių piešinius, atitinkančius nurodytus reikalavimus, prašome iki 2018 m. sausio 20 d. atsiųsti el. paštu: 100lietuva@gmail.com

Surinkti piešiniai, mokyklų nuotraukos, informacija, logotipai bus sudėti į knygą „Lietuva mano širdyje“ 2018 m. Mokyklos, pristačiusios piešinius, informaciją, gaus knygas, kuriomis galės apdovanoti piešinių konkurso laimėtojus. Knyga bus pristatyta Lietuvoje 100-mečio minėjimo proga.

Projektą finansuos Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija
Projekto autorė JAV LB Švietimo taryba.

Prašome labai atidžiai perskaityti reikalavimus ir juos įvykdyti:

Reikalavimai pateikiant medžiagą leidinio spausdinimui

„Lietuva mano širdyje“

Visus failus siųsti el. paštu: 100lietuva@gmail.com

(jeigu failai netelpa į vieną email tada galima siųsti per kelis email)

Piešinius ir informaciją pristatyti iki sausio 20 d. 2018 m.

1. Mokyklos informacinis tekstas pateikiamas word 97-2003 formato (.doc) failu. Tekste nurodyti trumpą informaciją apie mokyklą,

a) mokyklos pavadinimas
b) įsteigimo metai
c) mokyklos vadovo vardas, pavardė
d) mokinių ir mokytojų skaičius
e) mokyklos adresas, šalis
f) internetinė mokyklos svetainė, mokyklos Facebook

Tame pačiame word dokumente nurodyti visus siunčiamus failus. Visi failų pavadinimai turi atitinkti prierašus po nuotraukomis, iliustracijomis ir logotipu.

2. Mokyklos nuotrauka pateikiama kaip priedas (attachment) JPG formatu, pageidautina apimtis: nuo 1MB iki 2MB. Prierašai prie mokyklos nuotraukos turi būti tikslūs, nurodant mokyklos pavadinimą ir šalį.

3. Piešiniai (nufotografuoti arba nuskenuoti)

  • nufotografuoti piešiniai (jpg formatu) (nuo 1MB iki 2MB).
  • Nuskenuoti piešiniai 300dpi  pdf formatu (nuo 1MG iki 3MG)
  • Piešinys nuotraukoje turi būti nekreivas, nenukirsti kampai.
  • Pageidautinas horizontalus formatas.
  • Atlikimo technika pasirinktinai: pieštukai, kreidelės, akvarelė, guašas, tušas ir t.t.

4. Pateikiamas tikslūs duomenys apie kiekvieno piešinio autorių: amžius arba klasė, mokykla ir šalis.

5. Logotipas ar emblema pateikiamos kaip priedas (attachment) CMYK spalvyne, pageidautina EPS arba PDF formatu.

***Tekstas turi būti tikslus, parašytas lietuvišku šriftu ir be gramatinių klaidų.

***Leidėjas neatsako už netiksliai pateiktą informaciją. Gramatinės klaidos nebus taisomos.

Kviečiame visas mokyklas dalyvauti.

Jei turite klausimų, prašome rašyti el paštu:  100lietuva@gmail.com

JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo taryba

Auksė Motto
JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė
http://www.svietimotaryba.org/