Lietuvos nepriklausomybės 30-mečio šventė Rogalando lietuvių bendrijoje

Zenonas MAČIULAITIS

Kovo 8 dienos popietę Bore mokyklos (Bore skule) salėje, papuoštoje Lietuvos valstybine, Lietuvos istorine ir Rogalando lietuvių bendrijos vėliavomis, vyko Rogalando lietuvių bendrijos Lietuvos nepriklausomybės  30-mečio šventė ir metinis narių susirinkimas.

Šventę vedė Rogalando vaikų ir laisvalaikio centro „Draugystė“ mokytoja Jūratė Talačkaitė, ji supažindino su šia lietuviams brangia ir Europai svarbia data. Šventę Lietuvos himnu pradėjo Rogalando lietuvių bendrijos mišrus choras „Oktava“, pasipuošęs tautine atributika, o prie jo giedodami prisijungė ir visi susirinkusieji. Sveikinimo žodį tarė Rogalando lietuvių bendrijos pirmininkas Saulius Trepekūnas. Toliau „Oktava“, vadovaujama Kristinos Janušauskės, atliko dainas apie Lietuvą. Padedamos „Oktavos“ choristų, laikydamos geltoną saulę, žalią rūtą ir raudoną širdį, dainuodamos „Brangiausios spalvos trys“ priedainį, savo indėlį įnešė ir mažosios „Draugystės“ auklėtinės. Visi žaidė nuotaikingą žaidimą-šokį „Aguonėlė“. Šiai iškiliai progai skirtomis dainomis džiugino tautiniais rūbais pasipuošęs Rogalando lietuvių bendrijos ansamblis „Šeimyna“, vadovaujamas Gintauto Skiudulo. Lietuvių liaudies šokius šoko Rogalando lietuvių bendrijos lietuvių liaudies šokių kolektyvas „Jorė“, vadovaujamas Inetos Trepekūnės. Gitara grojo ir dainą „Trakų pilis“ atliko Rimantas Dzimisevičius.

Vėliau vyko metinis Rogalando lietuvių bendrijos(RLB) narių susirinkimas. Susirinkimui vadovavo Julius Berger. Su metų veikla ir planuojamu biudžetu supažindino Saulius Trepekūnas, finansinę ataskaitą pristatė bendrijos finansininkė Lina Mikšytė. Susirinkimo metu buvo patvirtinta nauja RLB valdyba.

Po susirinkimo kolektyvai darė bendras nuotraukas, RLB vaišino kava, arbata, šakočiais, grybukais. Ant stalų buvo sudėti padėklai su lietuviška duona, suktiniais, vištiena ir kitais patiekalais. Vaišindamiesi žmonės dar ilgai dalinosi šventės įspūdžiais, aptarė ateities idėjas ir planus, bendravo su draugais ir pažįstamais.

Renginį filmavo Julius Berger
Nuotraukos Remigijaus Ratkevičiaus ir Juliaus Berger

pasauliolietuvis.lt