Lietuvių kalbos kursų vadovė Marianela Siperka iš Argentinos: „Svarbiausia, kad pamokos nebūtų nuobodžios“

Deimantė ŽUKAUSKIENĖ

Beriso miestas įsikūręs La Platos regione, sostinės Buenos Aires provincijoje. Dar kitaip Berisas vadinamas ,,imigrantų provincijos sostine”, nes čia draugiškai gyvena bene 25 skirtingos tautos. Didžioji lietuvių imigracija į Argentinos Beriso miestą vyko daugiausia iki Antrojo pasaulinio karo,  dauguma atkeliavo dirbti skerdyklose bei pramonės srityje. Manoma, kad šiuo laikotarpiu galėjo imigruoti apie 3000 lietuvių. Nors kartos keitėsi, lietuvybės sklaida, tapatumas su savo kilme neišnyko. Didelė dalis lietuvių kilmės žmonių gyvenimo Berise sukasi aplink lietuvių tautinius klubus, kurie garsina Lietuvos vardą. Čia gyvenantys lietuviai daug dirba siekdami, kad Lietuva būtų žinoma šiame regione. Lietuvių kultūros ir savišalpos draugija ,,Nemunas“ yra pirmoji lietuvių bendruomenė Pietų Amerikoje, įsikūrusi Beriso mieste 1909 m. rugpjūčio 17 d. Jos tikslas – sujungti visus lietuvių palikuonis, gyvenančius šio miesto apylinkėse, padėti išlaikyti lietuvišką kalbą, kultūrą, tradicijas ir tapatybę. Po šios draugijos stogu susibūrę 4 lietuvių tautinių šokių kolektyvai, čia dėstomas lietuvių kalbos kursas, nuotolinės paskaitos apie Lietuvos kultūrą ir kalbą, vyresni susirenka į popietės arbatėlę, o taip pat vyksta ir kiti renginiai, kurie šiuo metu rengiami virtualiai. Pasikalbėjome su viena iš lietuvių kalbos kursų iš vadovių – Marianela Siperka, kuri papasakojo, kas jai yra lietuvių kalba, kaip sekėsi jos mokytis ir kokie projektai laukia ateityje.

Marianela Siperka

Papasakokite truputį apie save… Kada Jūsų šeima atvyko į Argentiną? Kaip augote?

Aš esu Marianela Siperka iš Argentinos. Aš esu psichopedagogė, dirbu su vaikais, ypač daug dėmesio skiriu vaikų mokymosi procesui. Gyvenu Beriso mieste – vadinamojoje imigrantų sostinėje. Nuo pat vaikystės dalyvauju „Nemuno“ draugijos veikloje. Mano proseneliai buvo lietuviai, o aš esu jau ketvirtos kartos Argentinos lietuvė. Mano šeimoje niekas lietuviškai nebekalba. Lietuviškai kalbėjo tik mano senelis, bet jau daug ką pamiršo ir kartais kalbėdamas vartoja žodžių, kurių mes jau nebevartojame. Su visomis lietuviškomis tradicijomis aš susipažinau būtent „Nemuno“ draugijoje, nes šeimoje nebuvo tokios galimybės.

Kokioje lietuviškoje veikloje Argentinoje Jūs dalyvaujate?

Kaip jau minėjau, nuo 2011 m. aktyviai dalyvauju „Nemuno“ draugijos veikloje. Esu „Nemuno“ lietuvių tautinių šokių ansamblio šokėja. Nuo 2016 m. iki 2018 m. buvau vaikų šokių ansamblio vadovė. Taip pat nuo 2016 m. iki pat dabar esu lietuvių kalbos mokytoja.

Šokių grupė „Nemunas“. 2018 m.

Ar kada lankėtės Lietuvoje? Jei taip, kodėl nusprendėte atvažiuoti į savo protėvių žemę?

Visada dalyvauju Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimuose, kur susirenka daug lietuvių jaunimo iš viso pasaulio. 2014 m. dalyvavau suvažiavime pirmą kartą, bet nemokėjau kalbėti lietuviškai, dėl to tikrai labai panorau išmokti šnekėti laisvai lietuviškai bei bendrauti su visais lietuviais. 2015 m. man pasitaikė proga atvykti į Lietuvą. Aš gavau stipendiją iš Lietuvos metus laiko mokytis lietuvių kalbos Vilniaus Universitete, Filologijos fakultete.

Koks buvo Jūsų pirmas įspūdis atvykus į Lietuvą? Kas labiausiai patiko?

Labai džiaugiausi, nes galėjau įgyvendinti savo svajonę – atvykti į Lietuvą. Labiausiai patiko Lietuvos gamta, miškai ir ramybė gatvėse, o ypač maistas – visi lietuviški patiekalai. Žmonės – labai pagarbūs ir tvarkingi. Antrą kartą į Lietuvą 2018 m. atvykau jau su „Nemuno“ šokių ansambliu. Mes čia dalyvavome „Dainų ir šokių šventėje“ Vilniuje. Man buvo didėlė garbė, nes šokome su lietuvių šokių kolektyvais iš viso pasaulio.

Kas sunkiausia buvo mokantis lietuvių kalbos? Nuo ko reikėtų pradėti jos mokytis?

Man sunkiausia buvo ir yra lietuvių kalbos tartis ir kirčiavimas, ištarti puikiai. Gramatiką ir leksiką taip pat tikrai reikia nemažai studijuoti, tačiau svarbiausia mokantis kalbos yra motyvacija. Nėra vieno recepto, kaip pradėti mokytis, bet aš pradėjau nuo lietuviškų raidžių mokymosi bei savęs pristatymo.

Jūs vedate lietuvių kalbos kursus. Gal galite papasakoti daugiau apie juos. Ko mokote kursuose? Kiek mokinių juos lanko? Kokio amžiaus? Kaip Jūs mokote lietuvių kalbos?

Aš naudoju knygas, kurias gavau mokydamasi Vilniaus universitete, o taip pat sukuriu ir savo medžiagą, tai priklauso nuo studentų kalbos mokymosi lygio. Pamokos vyksta šeštadieniais ir trunka pusę valandos. Šiemet jos virtualios dėl pandemijos padėties. Kursuose yra apie 20 žmonių, prie mūsų taip pat jungiasi ir neturintys lietuviško kraujo asmenys. Dabar yra dvi lietuvių kalbos mokymosi grupės: pažengusiųjų ir pradedančiųjų. Mokinių amžius įvairus – nuo vyresniųjų klasių moksleivių iki senjorų. Man labai patinka žaisti žaidimus, dainuoti ir kartais vaidinti kartu su mokiniais, nes svarbiausia, kad pamokos nebūtų nuobodžios.

Ar noriai žmonės mokosi lietuvių kalbos? Ką jiems reiškia lietuvių kalba?

Žmonės noriai mokosi lietuvių kalbos, nes dauguma domisi ir lietuvių kultūra. Daugelis iš jų nori aplankyti Lietuvą, mokytis kalbos. Nemažai kurso dalyvių yra iš „Nemuno“ šokių ansamblio, jie labai nori išmokti kalbėti lietuviškai iš meilės Lietuvai. Jie nori ateityje gauti stipendiją ir atvykti į Lietuvą jau mokytis kalbos čia. Yra vyresnių žmonių, kurie prisimena, kaip vaikystėje tėvai šeimoje šnekėdavo lietuviškai, jie gal supranta kalbą, bet nemoka nei gramatikos, nei kalbėti.

Kur Argentinoje dar galima išmokti lietuvių kalbos?

Dabar lietuvių kalbos dar mokoma virtualiai Kordobos lietuvių bendruomenėje.

Ar palaikote ryšius su kitomis lituanistinėmis mokyklomis Pietų Amerikoje?

Didelė pagalba būna, kai atvyksta praktikantai iš Lietuvos ir mums talkininkauja. Tai gera proga praktikuoti ir nepamiršti lietuvių kalbos, nes mums tikrai yra labai sunku tarpusavyje šnekėti tiktai lietuviškai. Kai pamokos buvo virtualios, galėjome prisijungti prie lietuvių ir žmonių iš kitų šalių. Dabar rengiamas naujas projektas, kuriuo numatoma lietuvių kalbos mokytis su Čilės lietuvių draugija ir mokytojomis iš Lietuvos.

Papasakokite daugiau, kas tai per projektas? Ko mokysitės? 

Mokykla vadinasi „Pietų Amerikos lituanistinė mokykla“ (ispaniškai skambėtų „Escuela lituana de Sudamérica“). Mokyklos kūrimo idėja kilo 2020 m. pandemijos metu Čilės lietuvių bendruomenės valdybos nariams. Pagrindiniai organizatoriai yra Čilės lietuvių bendruomenė kartu su „Nemuno“ draugija Argentinoje, bendradarbiaujame su Ekvadoro lietuvių bendruomene, projekto organizavimo komandoje taip pat dalyvauja Kolumbijos bendruomenės atstovai bei savo srities profesionalai, gyvenantys Lietuvoje, „Lietuvių namų“ užsienio skyrius. Pati mokyklos struktūra bus dvejopa: vyks pamokos vaikams bei kursai suaugusiųjų grupėms. Pamokos visoms grupėms bus savaitinės, t. y. vyks vieną kartą per savaitę, o mokslo metai suskirstyti į du 4 mėnesių semestrus. Pirmasis semestras prasidės balandžio pirmąją savaitę ir truks iki liepos pabaigos. Pats kalbos mokymas bus susietas su šiuolaikinėmis Lietuvos kultūros aktualijomis, žadame kviesti kviestinių svečių, pristatysiančių įvairias meno sritis.

Pamokų planai rengiami lietuvių kalba, bet dauguma mokytojų kalba ispaniškai ir galės paaiškinti ispanų kalba. Patiems mažiesiems skirtose pamokose žadame vartoti tik lietuvių kalba. Tačiau viskas priklauso nuo grupės ir pačių mokinių noro ir galimybių.

Turint galvoje globalią skaitmeninę komunikacijų situaciją, mūsų virtuali mokykla yra atvira įvairių šalių vaikams ir suaugusiems mokiniams, norintiems išmokti lietuvių kalbos pradmenis ar toliau gilintis į lietuvių kalbos ypatybes. Į pamokas ir kursus registruojasi būsimi mokiniai iš Čilės, Argentinos, Urugvajaus, Venesuelos, Kolumbijos, Ekvadoro, Peru ir net kai kurie iš Meksikos, Lietuvos ar Ispanijos. Jau užsiregistravusių mokinių į PALM mokyklos pamokas ir kursus turime per 100 dalyvių.

Ar jaučiate savyje lietuviškų būdo bruožų? Ką Jums reiškia lietuviška kilmė?

Aš jaučiuosi esanti lietuvė. 2017 m. gavau Lietuvos pilietybę. Visada galvoju, jog nesvarbu, kur gyvename, iš kur esame, kur gimėme, svarbiausia yra susiburti, švęsti kartu, visur dalyvauti, bendrauti su lietuviais. Tai padeda išlaikyti lietuvybę.

Gal galėtumėte pasidalinti savo ateities planais?

Ateityje tikiuosi dar dirbti lietuvių bendruomenėje čia, Argentinoje, mokyti lietuvių kalbos ir pasidalyti šia kultūra su kitais, o ypač su vaikais bei šokti „Nemune“.

Lietuvių kalbos mokymas „Nemuno“ draugijoje.

2021 m. metais gruodžio 18 d. lietuvių draugija ,,Nemunas“ taip pat planuoja atšvęsti savo šokių grupės „Nemunas“ 50-ąsias įkūrimo metines renginiu „Šokių šventė Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja““. Argentinos lietuvių tautinių šokių ansamblį „Nemunas“ sudaro beveik 50 šokėjų ir tai yra daugiausia narių turintis Pietų Amerikos šokių kolektyvas. Kolektyvas yra surengęs daugiau nei 15 pasirodymų įvairių teatrų scenose, klubuose ir televizijos laidose visame Pietų Amerikos žemyne. Planuojama, kad šventėje dalyvaus ne tik ,,Nemuno“ draugijos šokėjai, bet ir svečiai iš visos Pietų Amerikos, iš Lietuvos, JAV. Daugiau informacijos Facebook puslapyje „Lietuvių Draugija Nemunas – Sociedad Lituana Nemunas“, interneto svetainėje www.nemunasargentina.com ir Instagram @nemunas.argentina. Šia proga sukurtas šventę pristatantis vaizdo klipas, kurį galima rasti Youtube „Nemuno“ 50° metų jubiliejus. Šokių Šventės pristatymas. Argentina 2021.“

Asmeninio albumo nuotr.

Projektas „Pasaulio lietuviai ir Lietuva“

www.pasauliolietuvis.lt