Lietuvių kalbos dienų renginiai 2017 metais

Lietuvių kalbos komisija kviečia lietuvių bendruomenes minėti lietuvių kalbos dienas.

Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.

Lietuvių kalbos komisija prašo rasti galimybių lietuvių bendruomenėse, mokyklose ir kt. 2017 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. surengti renginių (paskaitų, popiečių, diskusijų ir kt.), skirtų lietuvių kalbai ir jos sklaidai, lietuvių kalbą ir kultūrą puoselėjusioms istorinėms asmenybėms pristatyti ir kt.

2017 m. pradžioje Kalbos komisijos svetainėje bus skelbiamas Lietuvių kalbos dienų renginių planas (žr. 2016 m. planą www.vlkk.lt_veikla_Lietuvių kalbos dienos).

Prašytume iki š. m. gruodžio 9 d. pateikti siūlymų priemonių planui (būtina nurodyti renginio pavadinimą, rengėją ir datą) el. paštu vilija.ragaisiene@vlkk.lt.