LIETUVIŲ FONDO 2014-UJŲ METINIS POKYLIS ČIKAGOJE

LF dovana2014 m. lapkričio 8 d. įvyko Lietuvių Fondo iškilmingas pokylis. Gausus pokylio svečių būrys rinkosi į Pasaulio lietuvių centrą ir pirmiausiai apžiūrėjo grafikės iš Lietuvos Joanos Danutės Plikionytės-Bružienės parodą ,,Vartai“ Lietuvių dailės muziejuje. Autorė yra surengusi 18 asmeninių parodų, dalyvavusi 69 bendrose parodose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Dailininkės darbų yra įsigiję Lietuvos nacionalinis muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Maskvos Tretjakovo galerija, Buenos Aires (Argentina) grafikos muziejus, Museum Liudwik galerija Kolne (Vokietija), muziejai JAV, Italijoje, Ispanijoje, Austrijoje ir kt. Dailininkė gyvena Vilniuje. Ji kuria grafikos estampą, miniatiūras, exlibrisus, skaitmeninę grafiką, monotipiją, lieja akvareles.

Pabendravę su parodoje dalyvavusia darbų autore, svečiai rinkosi į pokylių salę. Vakaro programą vedė LF valdybos narė Agnė Vertelkaitė. Pasveikinusi susirinkusius svečius, tarti jiems sveikinimo žodį vedėja pakvietė LF tarybos pirmininką Marių Kasniūną. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.

Muzikinę programą atliko “Cadenza String Quartet” styginis kvartetas. Styginis kvartetas gerai žinomas Čikagos muzikos mylėtojams. Jį subūrė Čikagos apylinkėse užaugusi smuikininkė Linda Veleckytė-Nussbaum. Ji – Ilinojaus filharmonijos orkestro solistė, koncertuoja su Heartland festivalio orkestru bei Ilinojaus simfoniniu orkestru. Linda – dažnas svečias lietuviškuose renginiuose. Ypatingą vietą jos širdyje užima Čikagos Lietuvių Opera. Ji – ne tik šio kolektyvo koncertmeisterė, bet ir meno bei orkestro vadovė. Kartu su Linda kvartete grojantys Nina Saito (smuikas), Matthew Mantell (altas), Emily Mantell (violončelė) taip pat yra žinomų simfoninių orkestrų muzikantai, su koncertais apkeliavę ne tik JAV, bet ir Europą.Skambėjo W. A. Mozart, M. K. Čiurlionio, A. Dvorak kūriniai, o programos pabaigoje klausytojus sužavėjo kvarteto atliekamas Jacob Gade tango. 

Po koncerto svečiai gardžiavosi skania ,,Kunigaikščių užeigos” vakariene, smaližavo puikus ,,Bravo Bites” saldumynais, šnekučiavosi, šoko grojant ,,Kaukui” (Jūratė ir Rimas Grabliauskai), o kai kurie stojo į eilę prie ,,Fotostudijos”, kur šauniai darbavosi fotografė Visata.

Lietuvių fondo nariu gali tapti kiekvienas norintis, aktyviai paremti lietuviškus projektus visame pasaulyje.

Video pasakojimas apie “Lietuvių fondo” veiklą galite pažiūrėti rubrikoje “Pasaulio lietuvių TV”.