LIETUVIŠKOS KALĖDŲ EGLUTĖS ČIKAGOJE

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus moterų gildijos narė ponia Marija Kriaučiūnienė, kuriai šiemet, beje, jau sukako 94 metai, šiaudinukus gamina pati jau apie penkiasdešimt metų. Jais papuošia eglutes ir Midway, ir tarptautinį O’Hare oro uostuose bei Navy Pier Čikagoje.

Kaledu eglute Midway oro uoste Cikagoje

Eglutė Midway oro uoste. 2015. Ritos Janz nuotrauka.

Šiaudinukus moterų gildijos narės pradėjo kurti tradicinių lietuvišku sodų pagrindu iš popierinių gėrimui skirtų šiaudelių, nes jie labiausiai priminė natūralų šiaudą. Vėliau, kai popierinius šiaudelius pakeitė plastmasiniai, imta naudoti juos. Prie lietuviškos eglutės oro uostuose kasmet stabteli tūkstančiai žmonių, nes jų dėmesi pritraukia amerikiečio akiai tikrai unikalūs eglutės papuošimai.

Kaledu eglute O'Hare oro uoste Cikagoje

Eglutė O’Hara oro uoste. 2015. Ritos Janz nuotrauka.

Taip atkreipiamas dėmesys į Lietuvą, nes, kaip žinia, apie mūsų šalį daug kas pasaulyje nežino net ir dabar. Mes didžiuojames mūsų kultūra ir mūsų Kalėdų eglutėmis Čikagoje.

Karilė Vaitkutė

Balzeko lietuvių kultūros muziejus