Kvietimas dalyvauti projekte „Šimtmečio žiedas. Mano laiškas Lietuvai“

Kuriama laiškų knyga „Šimtmečio žiedas. Mano laiškas Lietuvai“. Tai projektas, kurį inicijuoja VšĮ Sveikatos centras „Amžinoji sandora“. Panašią idėją sėkmingai įgyvendinome 2008–2012 metais, sukurdami laiškų knygą „Tūkstantmečio žiedas“, kai iš viso pasaulio surinkome 1000 sveikinimo laiškų Lietuvai.

Artėjant Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui, pakvietėme Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius žmones, jaunimą rašyti laiškus, fotografuoti, filmuoti, piešti. Gauta nemažai laiškų, darbą pradėjo knygos leidybos grupė. Ketiname sukurti ir išleisti interaktyvią laiškų Lietuvai knygą, kurioje būtų ne tik laiškai, eilėraščiai, piešiniai, bet ir vaizdo siužetai apie Lietuvos gamtą ir istoriją, papročius ir vertybes, pasakojimai apie žmones ir jų pasiekimus, darbus, šventes, sveikinimai dainomis ir eilėraščiais.

Kodėl mes tai darome?  „Mes gimstame, mes gyvename po tėviškės dangum, pašaukti atskleisti savo dieviškąją prigimtį, berti gėrio sėklą į kitų delnus ir širdis“, – savo laiške Lietuvai rašo gydytojas Jonas Tertelis. To siekiame ir mes, projekto „Šimtmečio žiedas. Mano laiškas Lietuvai“ sumanytojai ir dalyviai. Širdžių kalba parašyti laiškai stiprina ne tik mūsų Tėvynę Lietuvą, bet ir mus pačius, stiprina visuomenės vienybę ir patriotizmą, saugoja kultūrą, kalbą, paveldo vertybes ir Lietuvos istoriją ateities kartoms.

Laukiame Jūsų laiškų, nuotraukų, vaizdo siužetų, įamžintų 2018-ųjų vasario 16-osios šventės akimirkų iki 2018.02.28  el. paštu  laiskai@simtmecioknyga.l

Išsamiau apie projektą: www.facebook.com/manolaiskaslietuvai/