KOKIA TURI BŪTI LR KONSTITUCIJA?

konstitucija knygele 001Advokatas Jonas Ivoška kartu su bendraminčiais, Lietuvos ateičiai neabejingais piliečiais parengė naujos Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektą. Ši pilietinė iniciatyva – Lietuvos valstybės svarbiausiojo dokumento kūrimas – atvira kiekvienam geros valios lietuviui. 

LR Konstitucijos projektas yra parengtas Lietuvai pagražinti draugijos iniciatyva praėjusiais metais. Kokia turi būti ateities Lietuva, kokiais vertybiniais principais ji turi vadovautis? Savo pastebėjimus galite siųsti ir mūsų portalui pasauliolietuvis.lt el.adresu pl.internete@gmail.com, ir portalui lzinios.lt el.adresu konstitucija@lzinios.lt, kur jau vyksta vieša diskusija, kokio pagrindinio įstatymo norėtume, kaip turėtų atrodyti ateities Lietuvos valstybės ir visuomenės sąranga.  

Praėjo jau ketvirtis amžiaus, kai Tauta eina nepriklausomybės keliu. Kai kurie Lietuvos nepriklausomybės vaikai jau yra brandūs piliečiai, sulaukę nepriklausomos Lietuvos antros kartos atžalyno. Rengiant ir priiminėjant paskutinę XX amžiaus Lietuvos Respublikos Konstituciją, Konstitucijos kūrėjų minčių laisvę kaustė svetimos valstybės kariuomenės Lietuvos teritorijoje buvimas, piliečių patyrimo laisvai tvarkytis stoka ir daugelis kitų problemų. Dėl to nebuvo galimybės laisvo piliečio žvilgsniu pasižiūrėti į Tautos ir valstybės vystymosi raidą.

Tuomet dar buvo sunku įsijausti į Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos dvasią, diegti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymo praktiką ir įgyvendinti Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto vertybes. Dar nebuvo žinoma, kaip Lietuvoje pavyks sunorminti teismų patirtį, įgyvendinant teisėjų elgesio principus, kurie tarptautiniu mastu buvo suformuluoti 2002 m. Hagos Taikos rūmuose patvirtinus Bangaloro teisėjų elgesio principus. Priimant 1992 m. Konstituciją, Lietuvoje dar negaliojo Europos Sąjungos teisės principai, nebuvo užtikrintas saugumo jausmas, kurį šiuo metu suteikia euroatlantinis gynybos skėtis.

Su XX šimtmečio Konstitucija pradėję antrąjį XXI amžiaus dešimtmetį, apčiuopiamai pajutome, kad 1992 m. Konstitucijoje trūksta humanizmo pradų ir pilietinės teisėjautos. Nevaržomą turtinę atskirtį ir piliečių susvetimėjimą skatinantys Konstitucijos aiškinimai dažnai tampa tautą priešinančiu veiksniu.

Esame įsitikinę, jog vien biurokratinis konstitucinių normų kūrimas negali suteikti pagrindiniam teisiniam aktui tikrosios gyvasties. Kad konstitucinės nuostatos įgytų savo sielą, prie jų turi turėti galimybę prisiliesti bet kuris suinteresuotas pilietis. Konstitucija atspindės tautos lūkesčius ir dvasią tik tada, kai į jos kūrimą įsitrauks Tauta.

Šios paskatos vedini teikiame nevyriausybinių organizacijų iniciatyva parengtą pilietinės visuomenės Konstitucijos projektą ir kviečiame Tautą savo Konstitucijos kūrybai.

Advokatas Jonas Ivoška, Konstitucijos projekto rengėjų grupė