Jonas Jakatanvisky ir „O Sajungietis“

Deimantė ŽUKAUSKIENĖ Jonas Jakatanvisky gimė 1931 metais San Paulo mieste. Čia baigė geodezijos studijas. Inžinierius aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje. 1961 m. dalyvavo jaunimo organizacijos „Rytas“ veikloje – redagavo mėnesinį biuletenį „Alvorada“. Nuo 1980 m. priklausė „Sajunga Aliança Lituano-Brasileira“ (Brazilijos lietuvių sąjunga-Aliança, toliau vadinama Sąjunga), kurioje ėjo įvairias pareigas valdyboje. 1991 m. jam buvo suteiktas … Tęskite Jonas Jakatanvisky ir „O Sajungietis“ skaitymą