JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos vicepirmininkės vizitas Lietuvoje: nuo šimtmečio premjeros iki kasdienių žinių apie Amerikos lietuvius sklaidos

Vasario 15–20 dienas JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos vicepirmininkė informacijos reikalams Laima Liutikienė paskyrė Lietuvos šimtmečiui ir susitikimams su tais, kuriems rūpi, kas vyksta ten, už Atlanto. Šio vizito gimtinėje tikslas buvo plačiau supažindinti visuomenę su bendruomenės veikla, jaunimo programomis ir pasidalinti mintimis apie artimiausius galimos partnerystės planus.

Filmo „Pelėdų kalnas“ premjera

Pirmoji diena. Ilgai laukto istorinio filmo apie lietuvių tautos laisvės troškimą, tragiškus likimus ir rezistencinę kovą „Pelėdų kalnas“ premjera kino teatre Forum Cinemas Vingis (projekto, skirto atstatyti istorinį Pelėdų kalną Kauno centre, kvietimu). Premjeroje dalyvavo prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos valdžios atstovai ir politikai, žinomi visuomenės veikėjai. Vakaro metu Šimtmečio proga L. Liutikienė pasveikino susirinkusiuosius JAV LB vardu ir filmo kūrybinei grupei įteikė simbolinį paramos čekį.

Antroji diena. LRT laidos „Labas rytas“ žiūrovams buvo papasakota apie tai, kuo ypatingas JAV LB vaidmuo siekiant Lietuvos nepriklausomybės, kodėl ten gyvenantiems svarbu išlaikyti ryšį su Lietuva ir kaip bendruomenė švenčia Nepriklausomybės dieną. Vėliau susitikta su projekto „Kurk Lietuvai“ atstovėmis – Kristina Belikova ir Aurelija Olendraite. Kalbėta apie glaudesnių ryšių ir bendravimo poreikį tarp pasaulio lietuvių ir juos vienijančių ar jiems skirtų organizacijų, apie galimybes sumažinti mus skiriantį nuotolį, kurti bendras programas, sudaryti palankesnes sąlygas pasaulio lietuvių jaunimui artimiau bendrauti su bendraamžiais Lietuvoje.

Trečioji diena. Susitikimas su „Pelėdų kalno“ projekto atstovu, Vokietijos Kaselio miesto Lietuvių Bendruomenės vicepirmininku M. Mastavičiumi, su kuriuo buvo aptartos galimybės į projektą įtraukti LISS programos dalyvius tiek savanoriavimo, tiek ir kultūrinės programos aspektais, o taip pat – perspektyva parodyti filmą JAV lietuviams. Buvo tartasi dėl projekto žinomumo didinimo JAV ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybių. Po to Užsienio reikalų ministerijoje buvo aplankytas Užsienio lietuvių departamentas. Kolegės perdavė visą glėbį lietuviškos atributikos, kuri bendruomenei labai pravers švenčiant Šimtmetį JAV.

„Pelėdų kalno“ projekto aptarimas

Ketvirtoji diena. Susitikimas su „Lietuvos žinių“ žurnaliste Milda Kniežaite ir interviu-pokalbis apie LISS programą. Tęsiant tą pačią temą, apsilankyta ir Vilniaus universitete. Šio susitikimo metu su universiteto partnerystės prorektore Greta Drūteikiene, Komunikacijos fakulteto studijų skyriaus prodekanu dr. Martyno Petriku, Tarptautinių ryšių skyriaus administratoriumi Juliumi Pukeliu ir Viešosios komunikacijos vadovu Ervinas Spūdžiu diskutuota, kaip LISS stažuočių programą padaryti įdomesnę, teikiančią dalyviams daugiau įgūdžių ir įspūdžių, o programos organizatoriams – galimybę pasisemti patirties ateinančių metų programoms. Buvo tariamasi, kaip efektyviau organizuoti programos administravimą, o taip pat dėl galimybių bendradarbiauti su universitetu ne tik studentų stažuočių, bet ir gimnazistų savanorystės programos klausimais.

VU diskutuota apie LISS stažuočių programą

Penktoji diena. Susitikimas su Jungtinių Tautų Migracijos agentūros informacijos centro komanda. Susitikimo metu centro vadovė prof. Audra Sipavičienė, projektų koordinatorius Justinas Uba ir L. Liutikienė diskutavo apie tai, kaip šis centras ir JAV LB galėtų bendradarbiauti, stiprindami pasaulio lietuvių ryšį su Lietuva, efektyviau informuodami apie galimybes grįžti ir įsikurti Lietuvoje, o taip pat pasikeista idėjomis dėl kitų potencialių JAV LB ir centro bendradarbiavimo perspektyvų ir sričių.

Susitikimas su Migracijos agentūros informacijos centro komanda

Vizitą vainikavo dalyvavimas tiesioginėje „Žinių radijo“ laidoje „Aktualusis interviu“, kur su žurnaliste Asta Lataityte-Cibiene kalbėtasi apie tai, kaip suartinti Lietuvoje gyvenančius ir po pasaulį išsibarsčiusius lietuvius.

JAV Lietuvių Bendruomenė informuoja, kad L. Liutikienė į Lietuvą keliavo savo lėšomis, o simbolinio paramos čekio „Pelėdų kalno“ kūrybinei grupei suma buvo 1000 dolerių.

Parengė Meda Piečytė

Asmeninio archyvo nuotr.