J. Polikaitis: „Noriu JAV LB matyti darbščią, vieningą ir tvirtą, aktyvią ir įtakingą“

Dalia CIDZIKAITĖ

2018 m. rugsėjo paskutinįjį savaitgalį Portlande, JAV, vykusi Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės XXII tarybos I sesija atnešė nemažai pokyčių. Sesijos metu išrinktas naujas JAV LB krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, pakeitęs dvi kadencijas šias pareigas ėjusią Sigitą Šimkuvienę-Rosen. Pirmą kartą trečdalį JAV LB tarybos narių sudarys naujokai. Be to, nemažai Tarybos narių – vėliausios lietuvių emigracijos atstovai. Pasikeitė ir JAV LB tarybos prezidiumo pirmininkas – po devynerių metų darbo Juozas Polikaitis šias pareigas perdavė jaunesnės kartos atstovei. Tiesa, ilgametis JAV LB narys tarybos nepaliko – naujoje krašto valdyboje jis sutiko eiti Socialinių reikalų tarybos pirmininko pareigas. Apie pradžią JAV Lietuvių Bendruomenėje, eitas pareigas, pokyčius organizacijoje ir jos ateitį kalbinu Juozą Polikaitį.

SKAITYTI TOLIAU

 

Interviu spausdintas žurnalo „Pasaulio lietuvis“ 2019 m. sausio numeryje 1/573.

Mielai pasidalysime žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.