Drauge statykime pagrindinį Šimtmečio paminklą – Vytį

Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio ir Vyčio paramos fondo pirmininko dim. brig. generolo Česlovo Jezersko kreipimasis į JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybą:

 

Mes su džiaugsmu ir pasitikėjimu žvelgiame į šiuos metus. Juk žymėsime savo Atkurtos valstybės jubiliejų. Tai istorinė galimybė šiandien gyvenančiai kartai. Sekančios sukakties reiks laukti dar šimtmetį.

Šiandien neturėtume skųstis – Europos Sąjungai ir NATO priklausančiai, Jungtines Valstijas savo strategine partnere laikančiai valstybei nereikia jaudintis dėl saugumo. Trylika metų Europos tautų šeimoje leido mums išsitiesti – už Europos Sąjungus pinigus pagerinti infrastrukltūrą ir žmonių gyvenimą. Neskurstame ir dvasiškai, nes Kaunas pakviestas būti 2022 metų Europos kultūros sostine.

Šimtmetis – tai puiki galimybė sustiprinti ir tautos dvasinį gyvenimą, įtvirtinti istorinę atmintį, pagerbti šimtmečiais už Lietuvos laisvę kovojusius didvyrius.

Šios šventės išvakarėse per Lietuvą nuvilnijo audringa diskusija apie tautos vienybę, istoriją ir mus jungiančius simbolius. Tame procese Kaunas pakėlė istorinės atminties vėliavą – mieste, kuris keliems dešimtmečiams buvo virtęs Laikinąja sostine, kuriame buvo realizuoti Vasario 16-osios idealai, iškils „Laisvės karys“, nacionalinės premijos laureato Arūno Sakalausko skulptūra – pagrindinis šalies Šimtmečio paminklas. Tikimės, kad jis iškils jau šią vasarą – liepos 6-ąją, per Valstybės dieną.

Jis yra svarbus tiek Lietuvos žmonėms, tiek išeivijai. Tai simbolis, kuris pergyvens visus mus ir liks priesaku kitoms generacijoms. „Laisvės karys“, kaip valstybės simbolis, reikalingas visuomenės vienijimui, žmonių telkimui krašto gynybai ir turtinimui, mūsų kalbai ir kultūrai stiprinti. Kaip J. Zikaro „Laisvės“ statula, kaip Nežinomo kareivio kapas, kaip tautos šventove tapusi Prisikėlimo bažnyčia, Vytis turi tapti svarbia Valstybės ir Tautos širdies dalimi. Jame turime matyti orientyrus sau ir ateities darbams.

Grupė šalies šviesuolių pakvietė žmones įprasminti valstybės sukaktį dovana – kad Lietuvos laisvės kovotojus pagerbiantis memorialas būtų statomas ne už biudžeto, o už suaukotus pinigus. Tada pagrindinis Šimtmečio paminklas iškils mūsų dvasios galia, tada jis bus dar svarbesnis.

Tik toks paminklas, toks simbolis, prie kurio darbais bei lėšomis prisidės tūkstančių tūkstančiai, atliks savo užduotį – telks ir ves į priekį Lietuvos žmones.

Mes kviečiame visus – Lietuvoje ir toli nuo Tėvynės gyvenančius lietuvius – prisidėti prie šio sumanymo. Kiekvienam aukotojui bus padėkota, kiekvieno indėlis bus paminėtas. Palikite pėdsaką savo gimtoje žemėje!

 

P.S. Lėšas Lietuvoje telkia Vyčio paramos fondas (Blindžių g. 31–9, Vilnius, LT-08111, Tel. +370-616-45845, AB “Swedbank” (SWIFT kodas HABALT22) sąskaitos nr.  LT80 7300 0101 4970 6864), tačiau prašytume JAV LB Krašto valdybą – kaip ir vasarą ketinote – Amerikoje kaupti aukas Vyčiui savo sąskaitoje ir būti šio Šimtmečio projekto įgaliotais atstovais.