Australijos lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavimas Melburne

Dr. Rasa RUSECKAITĖ-PETRAITIS
Australijos Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos pirmininkė

Šių metų rugsėjo 22 d. Melburne įvyko Australijos lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavimas, kurį suorganizavo ALB Švietimo taryba. Renginio rėmėjai – Australijos Lietuvių Fondas ir Lietuvių klubas Melburne. Į suvažiavimą atvyko atstovai iš Melburno, Sidnėjaus, Adelaidės, Hobarto ir Perto mokymo įstaigų.

Į renginį buvo pakviesta ir ponia Virginija Rinkevičienė, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja. Labai gaila, bet šį kartą ji negalėjo dalyvauti. Virginija mums atsiuntė sveikinimo žodį bei palinkėjo suvažiavimo metu pasikeisti vertinga patirtimi, aptarti lituanistinio švietimo aktualijas, nūdienos iššūkius ir problemas, išgeneruoti naujas idėjas artimiausiems darbams.

Dėl pablogėjusios sveikatos suvažiavime taip pat negalėjo dalyvauti ir gerbiamas Algimantas Taškūnas OAM, Lituanistinių studijų įkūrėjas ir vedėjas Tasmanijos universitete Hobarte. Algimantas savo pranešimą perdavė kolegei Reginai Share, kuri mums papasakojo apie lituanistinių studijų užuomazgą ir raidą Australijoje, o po to mielai pasidalino savo patirtimi ir mokymo metodika. Regina yra patyrusi pedagogė, dirbanti su suaugusiais studentais Hobarte.

Vėliau Ramona Ratas-Zakarevičienė (ALB Švietimo ir kultūros tarybos atstovė Sidnėjuje) skaitė paskaitą apie pirmąsias mokyklėles Sidnėjuje, kurių veikla prasidėjo labai seniai – net 1949 metais. Buvo be galo įdomu klausytis Ramonos pranešimo ir žiūrėti ankstesnių laikų fotografijas.

Lilija Kozlovskienė, buvusi ALB Švietimo ir kultūros tarybos pirmininkė, taip pat pasidalino savo patirtimi ir parodė daug įdomių nuotraukų, papasakojo apie tai, kaip vaikai ir jaunimas būdavo įtraukiami į lietuvišką veiklą, kultūrą, kalbą ir tradicijas ankstesniais laikais.

Paskui vyko mokymo įstaigų prisistatymas. Aušra Brazaitienė iš Melburno pristatė naujai susikūrusį vaikų būrelį „Pelėda“, kurio tikslas yra supažindinti vaikus su lietuvių kalba, lietuviškomis šventėmis, tradicijomis, kultūra, o svarbiausia – sujungti visus vaikus tolesnei draugystei. Paulius Petraitis papasakojo apie kalbos pamokas jaunimui ir suaugusiesiems Melburne, o Irmantas Domarkas – apie mokyklą „Baltiją“. Justė Stonienė iš Sidnėjaus pristatė savaitgalinę mokyklėlę, kuri jau labai seniai veikia Bankstauno (Bankstown) lietuvių klube, Dana Kalibatas papasakojo apie mokyklėlės veiklą Adelaidėje, o Ingrida Radzivanienė – apie besikuriančią mokyklėlę Perte.

Tuo pačiu metu vyko ir diskusijos. Mokytojai vieni kitiems uždavinėjo klausimus ir ieškojo atsakymų. Paaiškėjo, kad mes visi susiduriame su tomis pačiomis problemomis ir panašiais iššūkiais: mažėjančia tėvų ir mokinių motyvacija, nerealiais studentų lūkesčiais, pedagoginių žinių stoka bei mokymo priemonių stygiumi. Kai kurias problemas išspręsti galime ir patys, dėl mokymo priemonių ir pedagogų kvalifikacijos kėlimo kursų galime kreiptis į Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, tačiau daugiausia pagalbos mes tikimės iš bendruomenių, tėvelių ir pačių moksleivių.

Tai buvo iš tiesų labai puikus ir naudingas renginys. Ačiū visiems dalyviams ir renginio rėmėjams. Galim tik pasidžiaugt, kad poreikis išlaikyti lietuvybę ir pas mus, Australijoje, auga ir kad ateityje tokių seminarų ir susibūrimų įvyks ir daugiau.

pasauliolietuvis.lt