Vilniaus Ozo gimnazija kviečia mokytis nuotoliniu būdu

VILNIAUS OZO GIMNAZIJA

NUOTOLINIU BŪDU (INTERNETU) KVIEČIA MOKYTIS:

Visų 1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokomųjų dalykų pagal
LR ŠMM patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas.

Visose bendrojo ugdymo klasėse (1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse) – asmenis, norinčius
mokytis tik LITUANISTINIO MOKYMOSI DALYKŲ
(lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, etnokultūros, pasaulio pažinimo)
pagal LR ŠMM patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas.

Sėkminga 16 metų nuotolinio mokymo patirtis!

 √ Mokslas yra nemokamas.
√ Mokytis gali visi 7-18 metų LR piliečiai bei lietuvių kilmės asmenys.
√ Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus
išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
√ Mokiniai, grįžę į Lietuvą, gali sėkmingai, nepatirdami atskirties ir nelaikydami
privalomo mokomųjų dalykų žinių patikrinimo, tęsti mokymąsi
savo miesto, rajono mokyklose.

Mokykla vienintelė Lietuvoje siūlo
tiesioginį (sinchroninį) nuotolinį mokymą:

√ Lankstų patogų pamokų, konsultacijų ir darbų atlikimo tvarkaraštį.
√ Mokytojų konsultacijas Skype programa kiekvienos pamokos metu.
√ Visavertį reguliarų mokymąsi su visomis kiekvienam mokomajam dalykui
profesionaliai parengtomis e.pamokomis.
__________________________________________

Daugiau informacijos:
http://ozogimnazija.lt > Lituanistinis mokymas
Kontaktai pasiteiravimui:
http://ozogimnazija.lt > Kontaktai

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai