Kalbino Evelina KISLYCH-ŠOCHIENĖ Prieš kurį laiką apie JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos narį Arvydą. Skaityti toliau