Evelina Kislych-Šochienė Š. m.  liepos 11 d. Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi. Skaityti toliau