Vida Bandis Dž. Barysaitės nuotr.

Vida Bandis (JAV-Lietuva)

PLB atstovė Lietuvoje

Gimusi Molėtuose, Vida daugelį metų gyveno Vokietijoje, o vėliau persikėlė į JAV. Čia baigė gimnaziją, Ilinojaus universitete (University of Illinois) įgijo bakalauro laipsnį, Bolo valstybiniame universitete (Ball State University) – magistro laipsnį, o Merilando universitete (University of Maryland) baigė doktorantūros studijas.  Vida turi 40 metų finansų bei vadybinio darbo aukštojo mokslo srityje patirtį.  Buvo Merilando universiteto koledžo (University of Maryland University College) vykdomoji viceprezidentė (executive vice president).  1999 metais grižo į Lietuvą, dirbo Švietimo ir mokslo ministerijos Finansų politikos departamento direktore, Užsienio lietuvių rėmimo centro direktore, Baltijos vadybos instituto (Baltic Management Institute) direktore. Nuo 2009 metų yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė Lietuvoje.

„Žinote, kai manęs klausia kokia mano pagrindinė misija, atsakau vienu žodžiu – jungti. Pačioje PLB esybėje yra užkoduotos jungtys, kurių svarbiausia – su Lietuva. Visa mano gyvenimo istorija yra tarsi viena nenutrūkstama jungčių grandinė, atvedusi mane atgal į Lietuvą. Ir dabar kasdien rūpinuosi glaudžių ryšių palaikymu su Lietuvos Respublikos įstaigomis ir institucijomis. Tiesiogiai ir netiesiogiai atstovauju PLB įvairiose komisijose, darbo grupėse, konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose. Taip pat nuolatos bendrauju su žiniasklaida, įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei akademine visuomene. Mano tikslas – suartinti Lietuvą ir išeiviją, sujungti mūsų pastangas Lietuvos ir lietuvybės labui.“