Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henke sveikinimas Kovo 11-osios proga