Kvietimas pažvelgti į emigraciją tarpukariu

skirius-knygos-virselis2016 m. rugsėjo 22 d., ketvirtadienį, 17 val. Istorinėje Prezidentūroje bus pristatyta nauja Lietuvos edukologijos universiteto istoriko prof. dr. Juozo Skiriaus knyga „Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926–1940 metais: suartėjimo kelių paieškos“. Šią solidžią mokslinę monografiją 2016 metais išleido Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. Renginyje dalyvaus LEU prorektorius prof. dr. Aivas Ragauskas, VDU Lietuvių išeivijos instituto direktorius prof. dr. Egidijus Aleksandravičius, VDU Lietuvių išeivijos instituto mokslinė bendradarbė dr. Daiva Dapkutė, LEU leidyklos direktorius Jonas Balčiūnas ir knygos autorius prof. dr. Juozas Skirius. Renginį ves istorikė dr. Ingrida Jakubavičienė. Renginio metu bus galima įsigyti pristatomą knygą. Maloniai kviečiame!

Monografijoje nušviečiama Lietuvos tautininkų valdžios vykdoma politika JAV lietuvių atžvilgiu 1926–1940 metais. Remiantis gausiais šaltiniais, analizuojamas išeivijos ideologinių srovių (katalikų, tautininkų, socialistų ir kitų) požiūris į Lietuvos valdžią po 1926 m. perversmo, tyrinėjama tautininkų vyriausybės pozicija ir bandymai pralaužti susidariusią išeivijos opoziciją.

Monografijoje pristatoma ne tik Lietuvos vyriausybės, bet ir atskirų organizacijų (Vilniui vaduoti sąjungos, Draugijos užsienio lietuviams remti) veikla bei asmenybių – prof. Mykolo Biržiškos, prof. Kazio Pakšto, Rapolo Skipičio vykdytos misijos, siekiant palaikyti glaudžius su gausiomis lietuvių išeivijos organizacijomis. Knygoje daug dėmesio skiriama Lietuvos diplomatų JAV – Broniaus Kazio Balučio, Povilo Žadeikio, Jono Budrio, Petro Daudžvardžio ir kitų veiklai, siekiant glaudesnių ryšių su išeivija, bandant suvienyti išeivijos patriotines sroves. Lietuvos diplomatai geriausiai perteikė išeivijos „pulsą“ siųsdami į Kauną savo pranešimus ir rekomendacijas, teikdami Lietuvos valdžiai patarimų, kaip su jais naudingai, abipusiškai bendrauti. Lietuvių išeivijos indėlis ir parama jaunai valstybei taip pat neliko be atsako. Autorius akcentuoja, jog Lietuvos vyriausybė stengėsi sąžiningai grąžinti Lietuvos laisvės paskolą, o pačius aktyviausius valstybingumo rėmėjus nuolat skatino ordinais bei kitais pagarbos ženklais. Svarbų lietuvių išeivijos JAV vaidmenį akcentavo ir Prezidentas Antanas Smetona, pirmajame Pasaulio lietuvių kongrese 1935 metais: „Neprivalome pamiršti, kad Lietuva atstatyta visų lietuvių pastangomis: tų, kurie gyvena savo krašte ir tų, kurie gyvena užsieniuose… Tautiška vienybė padarė mūsų tėvynę laisva, taigi tos vienybės turime ir toliau laikytis“.

Knyga „Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926–1940 metais: suartėjimo kelių paieškos“ yra ne tik analitinis žvilgsnis į praeitį, bet ir apmąstymai, ko mes galime pasimokyti iš praeities. Istorikų nuomone, lietuvių išeivijos problemos nagrinėjimas dabartiniu metu yra labai aktualus, kadangi naujoji lietuvių emigracija jau  artėja prie milijono išeivių.

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą