URM kviečia užsienyje gyvenančius lietuvius dalyvauti apklausoje

Mieli užsienyje gyvenantys lietuviai,

kviečiame dalyvauti užsienyje gyvenančių lietuvių apklausoje ir išsakyti
savo nuomonę apie lietuvių diasporos poreikius, bendradarbiavimą ir ryšių su
Lietuva stiprinimą, pateikti savo vertinimus, kaip jaučiasi užsienyje
gyvenantys lietuviai bei rekomendacijas dėl lietuvių diasporos politikos
formavimo ir įgyvendinimo.

Kiekvienas balsas ir nuomonė yra labai svarbūs, todėl prašome aktyviai
skleisti žinią lietuvių bendruomenėje apie vykdomą apklausą, paskatinti joje
dalyvauti kuo daugiau bendruomenės narių, draugų ir pažįstamų. Apklausoje
gali dalyvauti visi užsienyje gyvenantys lietuviai, vyresni nei 18 metų
amžiaus, gyvenantys užsienyje ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Beje, šiemet yra parengta ir „popierinio klausimyno“ versija,
kuri skirta ir tiems asmenims, kurie nesinaudoja internetu arba turi ribotas
galimybes naudotis internetine prieiga. Prašome pagal galimybes paplatinti
šią anketą, pvz.: bendruomenių renginių, lietuvių susibūrimų metu,
tėveliams, laukiantiems savo vaikų lituanistinėse mokyklose ir pan. Visais
su popierinių anketų platinimo, pildymo, perdavimo Užsienio reikalų
ministerijos Užsienio lietuvių departamentui ir kitais susijusiais
klausimais, kreipkitės el. paštu paulius.skirkevicius@urm.lt
<mailto:paulius.skirkevicius@urm.lt>  arba telefonu +370 7065 2523.

Internetinė anketa yra pateikta adresu:
https://www.surveymonkey.com/r/WKF3HGJ ir Facebook paskyroje „Globalus
tinklas Lietuvai“. <https://www.facebook.com/Globalus.tinklas.Lietuvai/>

Apklausa yra anoniminė, jos rezultatai bus paskelbti URM internetiniame
puslapyje ir naudojami plėtojant ryšių su užsienio lietuviais politiką.
Apklausą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM)
užsakymu vykdo visuomenės nuomonės tyrimų centras „Vilmorus”.

Tikimės, kad papildoma paskata dalyvauti apklausoje bus URM Užsienio
lietuvių departamento organizuojama loterija. Kaip ir praėjusiais metais, iš
visų klausimynus užpildžiusių ir savo el. pašto adresus nurodžiusių
respondentų burtų keliu bus atrinkta 10 laimingųjų, kuriems bus išsiųsti
lietuviški suvenyrai.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už skirtą laiką.

URM Užsienio lietuvių departamentas

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą