Kauniečiui Artūrui Poviliūnui suteiktas Pasaulio lietuvių sporto ambasadoriaus vardas

Skirmantė Javaitytė, Konradas Karaliūnas. Rugpjūčio 24 d. Lietuvos olimpinėje akademijoje Vilniuje 65-erių metų sukakties proga pagerbtas vienas ryškiausių Lietuvos valstybės sporto atstovų, kuris per sportą puoselėja tautiškumą, gimtąją kalbą, turtingą kultūrą bei stiprias lietuvių sporto tradicijas, – dr. Artūras Poviliūnas.

Už aktyvią, nuoširdžią ir nenuilstamą veiklą, ypatingus diplomatinius nuopelnus Lietuvos sportui, tautiečių sportininkų populiarinimą pasaulyje jam iškilmingai suteiktas Pasaulio lietuvių sporto ambasadoriaus vardas. Ambasadoriaus taurę įteikė Pasaulio lietuvių sporto asociacijos atstovas Valentinas Aleksa.

Apdovanojimas

Apdovanojimas2

Sveikintojai pabrėžė dr. A. Poviliūno ypatingas charakterio savybes – nuoširdumą, jautrumą, atidumą, puikius diplomatinius sugebėjimus bei sąžiningumą.

Atsiimdamas garbų apdovanojimą, dr. A. Poviliūnas džiaugėsi įvertinimu ir tikino toliau dėsiantis visas pastangas, kad pasaulio lietuvius sutelktų tai, kas svarbiausia: trispalvė rankose, tautinė giesmė lūpose ir, žinoma, sportas.

Apdovanojimas3

Pagerbti ir pasveikinti dr. A. Poviliūną atvyko garbūs svečiai: LR Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, Pasaulio lietuvių sporto asociacijos pirmasis viceprezidentas Valentinas Aleksa, Lietuvos olimpinės akademijos Garbės prezidentas profesorius Povilas Karoblis, Lietuvos olimpinės akademijos viceprezidentas profesorius Algirdas Raslanas, profesoriai Kazys Milašius, Juozas Skernevičius, Rūta Dadelienė, Pasaulio lietuvių sporto asociacijos Tarybos narys Gediminas Aleksa, Lietuvos olimpinės akademijos direktorė Jūratė Vainilaitienė, Vilniaus savivaldybės atstovas Saulenis Pociūnas, Kauno bokso federacijos prezidentas Rimantas Rutkauskas ir kiti.

Apdovanojimas4

Kaunietis dr. A. Poviliūnas yra Lietuvos tautinio olimpinio komiteto architektas, Lietuvos olimpinės akademijos vienas iš steigėjų ir prezidentas, Pasaulio lietuvių sporto asociacijos, Pasaulio lietuvių tautos sporto labdaros ir paramos fondo vienas steigėjų bei prezidentas, taip pat ir kitų visuomeninių organizacijų aktyvus narys, sporto renginių organizatorius, sporto džentelmenas, sporto diplomatas bei sporto mokslininkas.

Jubiliatas dr. A. Poviliūnas žinomas kaip giliai tikintis lietuvių tautą vienijančia sporto galia. Jis daugybę metų siekia draugėn sutelkti po pasaulį pasklidusias lietuvių sporto organizacijas, to rezultatas – 2017 m. gimtajame Kaune vyksiančios X pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriose planuojama sulaukti 3 tūkst. sportininkų iš viso pasaulio.

Dr. A. Poviliūnui 1988 m. teko būti III pasaulio lietuvių sporto žaidynių Adelaidėje (Australija) Lietuvos sporto delegacijos vadovu. Ten susitiko du karšti sporto gerbėjai bei lietuvių tautos patriotai, kuriems pirmiesiems po ilgų okupacijos metų pasisekė sujungti po pasaulį išblaškytus lietuvius sportininkus ir parodyti, kad sportas turi nepaprastą lietuvių tautą vienijančią galią. Tai dr. A. Poviliūnas ir Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) vadovas, būsimas LR prezidentas Valdas Adamkus, kurie liko ištikimi savo idėjoms.

 

pasauliolietuvis.lt

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą