Kasmetinis ŠALFASS suvažiavimas Klivlande nubrėžė ateinančių metų gaires

Kaip įprasta kiekvienų metų rudenį, Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) delegatai rinkosi Vidurio Amerikos didmiestyje Klyvlende. Šiemet stambiausios išeivijos sporto mėgėjų sąjungos posėdis sutapo su Klivlando lietuvių dienų savaitgaliu. Šeštadienio rytmetį Toronto, Hamiltono, Niujorko, Detroito, Čikagos, Portlando ir vietinės bendruomenės sporto klubų atstovai rinkosi Lietuvių klube aptarti praeito sezono varžybų rezultatų, organizacinių iššūkių bei einamųjų reikalų. Suplanuotas ateinančių metų varžybų kalendorius, ŠALFASS „Šlovės arenos“ (Hall of Fame) plėtra, suburtas dalyvavimo X pasaulio lietuvių sporto žaidynėse (PLSŽ) Kaune organizacinis komitetas.

Kasmetinio ŠALFASS suvažiavimo dalyviai Klivlando lietuvių klube spalio 29 d. (šeštadienį)

Kasmetinio ŠALFASS suvažiavimo dalyviai Klivlando lietuvių klube spalio 29 d. (šeštadienį)

 

Nuo praeitų metų suvažiavimo visuomenei pristatyti dešimt kandidatų į „Šlovės areną“ buvo vienbalsiai priimti. Jais tapo po penkis JAV ir Kanados labiausiai Šiaurės Amerikos lietuvių sportiniam judėjimui nusipelniusius visuomenininkus: prezidentas Valdas Adamkus, Rimantas Dirvonis, Vytautas Grybauskas, Pranas Gvildys, Edvardas Šulaitis (šie penki iš JAV), vyskupas Paulius Baltakis, Pranas Berneckas, Sigitas Krašauskas, Kazimieras Sapočkinas, Antanas Supronas (iš Kanados). Ateinantiems metams pasiūlyti keturi kandidatai (po du iš Amerikos ir Kanados): dr. Donatas Siliūnas ir Algirdas Rugienius vyresnysis iš JAV, Mamertas Duliūnas ir Jonas Nešukaitis iš Kanados. Laukiame sportui neabejingų išeivijos lietuvių nuomonių, daugiau garbingų kandidatų į ŠALFASS „Šlovės areną“ pasiūlymų. 67-oji kasmetinė sporto šventė vyks 2017 metų birželio 2–4 dienomis Hamiltone (Kanada). Žaidynes praves kitąmet šešiasdešimtmetį švęsiantis Hamiltono „Kovo“ sporto klubas. Be įprastų vyrų ir moterų komandų krepšinio varžybų organizatoriai ketina surengti ir tinklinio, stalo teniso, šachmatų bei šaudymo turnyrus. Susidomėjusius prašome kreiptis į pagrindinį žaidynių organizatorių Rimą Miečių el. paštu rimmer1@sympatico.ca, o išsamesnė informacija netrukus bus paskelbta ŠALFASS tinklalapyje www.salfass.org. Ateinančių metų jaunių ir vaikų krepšinio turnyras taip pat planuojamas surengti „Klevo lapo“ šalyje – jį pirmąsyk ŠALFASS istorijoje organizuoja vienas jauniausių sąjungoje Misisogos (Mississauga) „Anapilio“ sporto klubas Atminimo savaitgalį (Memorial weekend) –  gegužės mėn. 26–28 d. Daugiau informacijos apie šias varžybas suteiks „Anapilio“ vadovas Pranas Vilkelis el. paštu lac_pranas@hotmail.com. O Senjorų krepšinio turnyre ateinančiais metais jėgas išmėgins vyresni nei 40 metų lietuviai (šiemet suvažiavime buvo nutarta pakelti vyrų grupės amžių nuo 35 iki 40 m.). Šias varžybas numatoma surengti balandžio pabaigoje Niujorko Ling Ailando (Long Island) apylinkėse – jas organizuos „Perkūno“ sporto klubas. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Rasą Mitrulevičienę el. paštu rasamaja@gmail.com. ŠALFASS ir Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos (ALGS) kasmetinės kalnų slidinėjimo pirmenybės ateinančių metų pavasarį vyks Teljuraido (Telluride) kurorte Kolorado valstijoje. Taip pat įprastu metu – Darbo dienos savaitgalį (Labor Day weekend) numatytas ŠALFASS golfo turnyras Mičigano valstijoje, o savaite anksčiau vyks mūsų sąjungos softbolo varžybos Vasagoje (Kanada). Daugiau informacijos bus aukščiau paminėtame ŠALFASS internetiniame ir Facebook puslapiuose. Numatoma sukurti ir Twitter paskyrą, kurioje informuosime ŠALFASS visuomenę apie skubesnius varžybų tvarkaraščio pasikeitimus.

Visgi didžiausias ateinančių metų akcentas yra jubiliejinės Pasaulio lietuvių sporto žaidynės „Laikinojoje sostinėje“. Kad sklandžiau vyktų norinčiųjų dalyvauti šiame kas ketveri metai Lietuvoje organizuojamame renginyje registravimas, ŠALFASS tinklapyje bus sukurtos dvi atskiros paskyros JAV ir Kanadoje gyvenantiems lietuviams bei sporto klubams. Jose surasite visą su PLSŽ susijusią informaciją, registracijos anketas ir kitokias naujienas. 2017 metai Lietuvoje oficialiai paskelbti Sporto metais, todėl ŠALFASS kviečia Šiaurės Amerikos lietuvius nemažiau aktyviai prisidėti prie šios iniciatyvos ir už Atlanto.

Buvęs (dešinėje) ir esamas (kairėje) ŠALFASS centro valdybos pirmininkai K. Deksnys ir L. R. Misevičius

Buvęs (dešinėje) ir esamas (kairėje) ŠALFASS centro valdybos pirmininkai K. Deksnys ir L. R. Misevičius

ŠALFASS posėdžiuose

ŠALFASS posėdžiuose

Kaip žinoma, ateinančių metų rudenį vyks naujos ŠALFASS centro valdybos rinkimai. Ieškome norinčiųjų rimtai kandidatuoti į didžiausios išeivijos sporto mėgėjų sąjungos vykdomąją valdžią. Susidomėjusius prašytume kreiptis el. paštu sportas@salfass.org. Nuo Jūsų visų aktyvumo priklauso ŠALFASS ateitis!

Ingridos Misevičienės nuotr.

ŠALFASS informacija

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą