Galerijoje „Kunstkamera“ atidaryta Telesforo Valiaus kūrybos darbų paroda „Klajūnas“

Galerijoje „Kunstkamera“ (Ligoninės g. 4, Vilnius) atidaryta Telesforo Valiaus, vieno žymiausių Kanados Lietuvių  grafikų, kūrybos darbų  paroda „Klajūnas“. Paroda veiks visą balandžio mėnesį.

Per savo gyvenimą Telesforas Valius nuolat keliavo. 1914 m. gimė Rygoje,  tačiau jau 1918  m.  visa  šeima  persikėlė  į  Lietuvą.  Telšiai  tapo  dailininko  gimtuoju miestu. Besimokydamas  M.  Valančiaus  gimnazijoje  T.  Valius  pagarsėjo  kaip  geras  piešėjas.  Jo mokytojas  Simonas  Sidabras,  pastebėjęs  Telesforo  gabumus,  patarė  tėvams  leisti  sūnų mokytis dailės. Taigi 1931 m. T. Valius įstojo į Kauno meno mokyklą, kur mokėsi pas Adomą Galdiką.  1942–1943  m.  T.  Valius  dėstė  Vilniaus  dailės  akademijoje.  1943  m.  kovo  mėnesį naciams  uždarius  akademiją,  T.  Valius  grįžo  į  Telšius.  Čia  1943–1944  m.  dirbo  Žemaičių dramos  teatro  direktoriumi  ir  dekoratoriumi.  Apipavidalino  ne  vieną  spektaklį,  tačiau  nei dekoracijų, nei jų eskizų neišliko.

1944  m.  pasitraukė  į  Austriją  ir  ten  aktyviai  įsijungė  į  meninį  gyvenimą,  dalyvavo parodose. 1946–1949 m. dėstė ir vadovavo grafikos studijai Dailės ir amatų mokykloje (École des Arts et Métiers) Freiburge.

Nuo 1949 m. gyveno ir dirbo Kanadoje. T. Valiaus kūryba sulaukė Kanados menininkų pripažinimo;  buvo  išrinktas  daugelio  Kanados  meno  draugijų  nariu.  1967 m. apdovanotas Kanados šimtmečio medaliu už įnašą į šios šalies kultūrą.

Dailininkas sukūrė medžio raižinių, litografijų, ofortų, monotipijų, piešinių, skulptūrų, nutapė  paveikslų,  iliustravo  ir  apipavidalino  apie  70  knygų.  Ankstyvuosiuose kūriniuose vyrauja lietuvių liaudies meno bruožai, gimto krašto istorijos ir tautosakos temos. Telesforas prisiminimuose pažymi, kad pirmieji jaunystėję jį sudominę dailės eksponatai – tai liaudies meno raižiniai ir skulptūrėlės. Vėlesniuose dailininko kūriniuose stiprėjo ekspresionizmo bruožai. Po karo T. Valiaus kūryboje atsispindi gimtosios žemės praradimo nuotaikos, perteikiamos pasitelkiant tautinės tematikos siužetus, metaforas.

Vėliau  dailininko  stilistikai  didelę  įtaką  darė  kelionės  į  Paryžių.  Čia  jis  bendravo  su Vytautu  Kasiuliu,  Antanu  Mončiu,  Žibuntu  Mikšiu  ir  kitais.  Telesforo  kūryboje kito meninis braižas, kompozicijoje išryškėjo abstrakcionizmo bruožai, atsirado spalvos, derintos įvairios spalvinės variacijos.  Dailininkas  dažniau  ėmė  rinktis  kitas  grafikos technikas – spalvotą litografiją, monotipiją.

Dailininkas  visą  laiką  aktyviai  dalyvavo  parodose.  Personalines  parodas  surengė Telšiuose,  Šiauliuose,  Monrealyje,  Paryžiuje,  Niujorke,  Toronte,  Otavoje.  Dailininko atminimui skirtos parodos surengtos – Čikagoje, Toronte, Vilniuje, Kaune, Telšiuose.

Galerijoje Kunstkamera atidarytoje parodoje žiūrovai kviečiami dar kartą prisiminti šį ryškų dailininką. Parodoje pristatomi darbai iš skirtingų kūrėjo gyvenimo laikotarpių, nemaža fiksacijų iš kelionių. Parodoje tarsi sekama „Klajūno“ pėdomis – nusikeliant tai į Paryžių, kur gėrimasi  pavasario  lengvumu,  tai  sugrįžtant  į  gimtąją  Žemaitiją,  kur  fiksuojamos  tonacijos sunkesnės, duslesnės.  Paroda galerijoje Kunstkamera veiks iki gegužės 2 dienos.

Galerijos darbo laikas: I­V: 10.00­18.30; VI: 12.00­16.00. Adresas: Ligoninės g. 4, Vilnius. Daugiau informacijos : www.kunstkamera.lt